Naše hodnotenie Komisie:

(napr. 1.Ak váš odkaz prináša objednávku 1, dostanete objednávku 15% pre objednávku 1.)

(napr. 2.Ak váš odkaz prináša objednávky 50, dostanete pre každú objednávku 17% províziu.)