V prípade akýchkoľvek obáv alebo sťažností týkajúcich sa možného porušenia práv duševného vlastníctva nám prosím pošlite e-mail na adresu: Legal@whosebilling.com , so špecifickou identifikáciou práv, ktoré boli údajne porušené, a obvinených výrobkov.

(Táto e-mailová adresa sa týka len práv duševného vlastníctva a právnych otázok. Ďalšie žiadosti nemusia dostať odpoveď.)